A múlt, a jelen és a jövő

Szóval akkor JÖJJÖN A MÚLT!

A történéseket az Internetre vonatkoztatom, első sorban a honlapjaimra.
Az első honlapom tizen-huszon évvel ezelőtt született, de még ma is él - csak hát az utóbbi idők eseményei a lap elkészültekor még nem következtek be. Így természetesen ezeknek nyoma sincs ebben a szép lapban:


Néhány évvel ezelőtt készült el az alábbi lap, amely már csak a nemzetközi archívumban lelhető fel - érthető módon azonban ez is korábban befejeződött tartalmát illetően napjainknál:


A múlt után a JELEN következik, amely rólam szól - nagyjából és egészében véve napjainkig, tehát 2017 nyaráig - élő friss honlapként. Ez a(z egyik) legfrissebb...:


A másik leg(leg)frissebb ez a hely, ahol most éppen vagyunk. Ez annyira friss, hogy ez a JÖVŐ!
Itt szinte naprakészen megtalálható minden rólam szóló, velem kapcsolatos hír, szöveg, fotó, videó-klip, videó, plakát, vers, nyilatkozat és a többi hasonló.... És  megtalálhatók a várható, tervezett események, műsorok, fellépések, találkozók.